home

GZ Huurrecht, Incasso en Advies is een jong juridisch adviesburo, dat zich volledig richt op het bijstaan van huurders van woonruimte in geschillen met de verhuurder. Doelstelling van GZ is het versterken van de (rechts)positie van de huurder: de wettelijke mogelijkheden van de huurder zijn groot, maar al te vaak weet de verhuurder toch misbruik te maken van de schaarste op de woningmarkt.

Huurders betalen hierdoor vaak meer dan nodig is, krijgen teveel betaalde servicekosten niet terug, laten onderhoudsgebreken te lang bestaan, krijgen te maken met onterechte huuropzeggingen, krijgen de waarborgsom niet terug, worden lastig gevallen door hun verhuurder, etcetera. GZ doet hier concreet iets aan en biedt kwalitatief goede rechtshulp tegen een laag tarief!

Guido Zijlstra heeft ruime ervaring met de praktische toepassing van het woonruimte huurrecht. In 1995 begon hij als medewerker en bestuurslid van de Huurdersvereniging de Pijp en het Woonlastenkomite De Pijp in Amsterdam. Vanaf het eerste uur (1997) was hij medewerker van de Huurteams in Amsterdam en in 1999 werd hij coordinator van het Huurteam De Pijp en in 2003 van het Huurteam Zuid.

Zijlstra is initiator van het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag, na onderzoek te hebben verricht naar intimidatie en onwelgevallig gedrag van particuliere verhuurders. Zijlstra heeft aan de wieg gestaan van de Wijksteunpunten Wonen in Amsterdam: hij werd in 2006 coordinator van het Wijksteunpunt Wonen Oud-Zuid en in 2008 van het Wijksteunpunt Wonen Zuidoost. Zijlstra heeft honderden huurders met succes bijgestaan bij evenzoveel procedures bij de Huurcommissie en de Kantonrechter.

Tegenwoordig is Guido Zijlstra nog altijd actief als huurrechtadviseur van het Wijksteunpunt Wonen Zuid in Amsterdam en is hij huurderslid van de Huurcommissie in het ressort Haarlem. Via zijn buro GZ Huurrecht, Incasso en Advies stelt Zijlstra zijn kennis en ervaring beschikbaar aan individuele huurders en aan huurdersorganisaties. Problemen op het gebied van het woonruimte huurrecht? Kijk op de contact-pagina en neem vrijblijvend contact op!


KWALITEIT
VOOR WIE?
TARIEVEN
CONTACT
ALG. VOORWAARDEN