home

Voordat GZ een zaak inneemt wordt met de client overleg gevoerd over de benodigde acties en de tijdsinzet van de zaak. Vantevoren wordt een nauwkeurige inschatting gemaakt van de kosten. Daarbij spelen de aard en complexiteit van de zaak, de te verwachten tegenacties van de verhuurder, de proceskansen, etc. een belangrijke rol. Indien de zaak eenmaal is ingenomen en de begroting wordt gedurende de procedure bijgesteld, dan wordt de client daarvan altijd tijdig op de hoogte gesteld. Zo komt u nooit voor verrassingen te staan!

Particulieren
In het algemeen wordt een uurtarief van € 92,00 gehanteerd, excl. 21% btw (prijspeil 1 februari 2015). Indien een procedure positief wordt afgesloten zal de verhuurder doorgaans (een deel van) de kosten moeten dragen.

In incassozaken zal de verhuurder doorgaans niet alleen opdraaien voor de proceskosten, maar ook voor de buitengerechtelijke kosten. Dit bedrag is afhankelijk van de hoogte van de vordering. Vaak dekken de proceskosten en de buitengerechtelijk kosten de gehele nota van GZ. Incassozaken worden daarom meestal zonder kosten voor de huurder afgesloten!

Organisaties
Voor bewonerscommissies en –organisaties wordt een afwijkend tarief gehanteerd, dat afhankelijk is van de aard en duur van de opdracht.

 

 


KWALITEIT
VOOR WIE?
TARIEVEN
CONTACT
ALG. VOORWAARDEN